Turordningskretsning

I samband med arbetsbrist fastställs så kallade turordningskretsar efter förhandlingar mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Vid fastställandet av turordningskretsarna måste arbetsgivaren förhålla sig till reglerna i kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Group subject to order of priority rules

In cases of shortage of work, a group subject to order of priority rules is established after negotiation between the employer and the unions. When establishing the group, the employer must comply with the provisions of the collective agreement and the Employment Protection Act (LAS).