Tystnadsplikt

Regler om tystnadsplikt finns i medbestämmandelagen och är en förhandlingsfråga. I normalfallet handlar det om att förvalta ett förtroende genom att hantera konfidentiell information med omdöme och integritet. En förtroendevald som binds av tystnadsplikt har alltid rätt att tala med föreningsstyrelsen och med förbundens kanslier. Dock måste upplysning lämnas om att även de omfattas av tystnadsplikt.  

Duty of confidentiality

Provisions about the duty of confidentiality are in the Employment (Co-Determination in the Workplace) Act and are an issue for negotiation. Normally, this means acting responsibly by managing confidential information with consideration and integrity. An elected representative who is bound by a duty of confidentiality is always entitled to talk to the union board and with the union secretary. However, they must be informed that they are also covered by the duty of confidentiality.