Varsel

Innebär, när det avser avtalsförhandlingar, ett förhandsbesked om att part avser vidta konfliktåtgärder.

Notice

In agreement negotiations, this is an advance warning that a party intends to take industrial action.