Visstidsanställning

Anställning som har ett slutdatum, kan även kallas tidsbegränsad anställning. Det kan exempelvis gälla säsongsanställning eller vikariat.

Fixed-term employment

Employment that has an end date, may also be called “tidsbegränsad anställning” in Swedish. For example, this could be a seasonal job or work as a substitute.