Att ge lön för mödan

Under våren 2018 genomfördes lunchseminariet Att ge lön för mödan – chefer om individuell lönesättning med Karin Karlström och Håkan Regnér, utredare vid Sacos kansli. Seminariet behandlade chefers tankar om lönesättning och byggde på deras rapport med samma namn.

I syfte att sprida presentation och talarmanus från seminariet i en vidare krets samt möjliggöra för lokalt förtroendevalda att själva använda materialet till egna presentationer finns Karins och Håkans bilder och texter upplagda på Sacos hemsida.

Ladda gärna ner och använd bilderna för att exempelvis informera medlemmarna på arbetsplatsen eller att ha som stöd i samtal med arbetsgivaren inför förestående lönerevision.

 Ladda ner presentation och talarmanus