Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetspartners

Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen är bildad av parterna och hjälper personer som riskerar att bli övertaliga eller är uppsagda på grund av förändringar och besparingar inom den statliga sektorn. De ger också myndigheten råd och stöd i omställningsprocessen. Stiftelsen arbetar i enligthet med vad parterna kommit överens om i Trygghetsavtalet. Saco-S är representerade i Trygghetsstiftelsens styrelse.
www.tsn.se

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och SEKO. Rådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.
www.partsradet.se

Kåpan pensioner

Kåpan Pensionerna förvaltar tjänstepensioner enligt kollektivavtal för de som är eller har varit statligt anställda. Det nu gällande avtalet träffades år 2015 och kallas PA 16. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna. Saco-S är representerade i Kåpans styrelse.
www.kapan.se

Statens pensionsverk

Statens tjänstepensionsverk räknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom staten och statliga bolag. De räknar även ut pensionspremier för arbetsgivare och redovisar statens totala tjänstepensionsskuld. Dessutom är de leverantörer av pensionstjänster för andra myndigheter och ett antal privata avtalsområden.
www.spv.se  

Publicerad: 2014-02-21

Senast uppdaterad: 2014-10-28

Dela sidan