Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S stadgar

Saco-S är en förhandlingsorganisation för förbund anslutna till Sveriges Akademikers Centralorganisation,Saco, som har medlemmar med anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal med staten.

Saco-S har tilll uppgift att utifrån en gemensam värdegrund verka för goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden för de anslutna förbundens medlemmar.

Saco-S fackliga politik och arbetsstätt ska präglas av viljan att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling genom samverkan och dialog.

Saco-S verkar för en statlig personalpoliktik som synliggör och tillvaratar medlemmarnas kompetens, personliga egenskaper och intresse av yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamheternas uppdrag och mål.

Läs stadgarna här

Publicerad: 2016-09-06

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan