Hoppa till huvudinnehåll

Ett liv i rörelse - Saco-S Domstols beredningsjuristprojekt

Ta del av Saco-S Domstols rapport Ett liv i rörelse rörande utveckling av beredningsjuristrollen inom allmän domstol.

Under år 2022 och 2023 har Saco-S Domstol drivit ett projekt rörande beredningsjurister. Projektmålet har varit att bidra med förslag om hur vi tillsammans, arbetsgivare och arbetstagare, kan arbeta för att utveckla beredningsjuristrollen och minska personalomsättningen. Vidare ges även förslag på hur domarrollen skulle kunna renodlas genom utveckling av beredningsjuristrollen, vilket skulle kunna ge domare avlastning, mer tid för dömande arbete och kanske även öka attraktiviteten för både domarrollen och beredningsjuristrollen.

Ett av de mest glädjande resultaten som kommit fram i rapporten är att beredningsjurister vill arbeta i domstol. Det innebär att det finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för att de också ska vilja arbeta kvar på sina tjänster som beredningsjurister, t.ex. genom att inrätta karriärvägar eller tydliga planer för den professionella utvecklingen. Att skapa bättre förutsättningar för beredare att stanna längre på sina tjänster kan innebära att även domarnas arbete kan renodlas, och att begränsade personalresurser kan användas mer effektivt.

Vad som har framkommit i intervjuerna och de slutsatser som Saco-S Domstol drar av svaren, samt Saco-S Domstols förslag på möjliga förändringar av beredningsjuristtjänsten presenteras i projektets slutrapport Ett liv i rörelse. Du hittar slutrapportens Del 1 och Del 2 till höger på sidan. 

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Dela artikeln