Hoppa till huvudinnehåll

Hur fungerar systemet med fackliga ombud vid LiU?

Svar:
Det finns en stor facklig organisation vid LiU. Som medlem i ett Saco-förbund hör du till det s.k. Saco-S-paraplyet. Det innebär att för dig och alla andra medlemmar i Saco-förbunden, är det de förtroendevalda inom Saco-S vid LiU som förhandlar för dig, både på individnivå och kollektiv nivå. Det är allt ifrån lönefrågor och andra arbetsvillkor, till individuella förhandlingar (som lyckligtvis de flesta medlemmar inte råkar ut för).

Vi har inom Saco-S en lönerevisionsgrupp som deltar i lönekartläggning och sköter allt som har med lön att göra och vi har en personalärendegrupp med förtroendevalda som hjälper enskilda medlemmar i behov av stöd. Vi har också ett antal andra arbetsgrupper som ofta jobbar proaktivt med olika frågor, t.ex. en för doktorandfrågor, som du kan se här:https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/lokala-foreningar/statlig/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/fackliga-arbetsgrupper/

Vid LiU samverkar facket med arbetsgivaren. Det innebär att vi ska ha inflytande inför viktiga beslut som LiU fattar. Vi har representanter i den centrala samverkansgruppen på LiU-nivå och även representanter på varje institution, i den sk lokala samverkansgruppen (LSG), som du kan läsa mer om här:
https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/lokala-foreningar/statlig/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/samverkan/

För individuella frågor (eller frågor på LiU-nivå snarare än institutionsnivå) kontaktar du facket via mejl till saco-s@liu.se. Det kan vara allt från stort till smått som har med arbetet att göra. Vi hjälper alla medlemmar oavsett campus, institution eller förbund inom Saco.