Ansök om lokal webbplats

På en arbetsplats finns det ofta en lokal förening/råd som arbetar för medlemmarna på arbetsplatsen. Det är viktigt att det finns information för dem om aktiviteter och möjlighet att följa styrelsens arbete. Ett sätt att nå ut med informationen är via en webbplats. 

Avtalsförhandlingar, personalförändringar och mötesinbjudningar. Som förtroendevald för en Sacoförening, Sacoråd, eller Akademikerförening har du många anledningar att kommunicera med medlemmarna på arbetsplatsen och då är webben en given kanal.

Fyll i formuläret nedan om du är intresserade av att ha en egen lokal webbplats för din förening.

Har du några frågor kan du kontakta Åsa Widert Schoug, asa@saco.se.

Anmäl intresse för lokal webbplats

Uppgifter på Sacoförening/råd:
Uppgifter på kontaktperson: