Kommun & landstingssektor

På kommunal nivå agerar Sacoförbunden i vissa sammanhang gemensamt som lokal part mot arbetsgivaren. Detta sker genom ett lokalt Sacoråd eller en lokal Sacoförening. I dessa fall handlar det om övergripande frågor som samverkan och arbetsmiljö. Frågor om  lön hanteras av respektive förbund.

Avtal inom kommun- och landstingssektorn omfattar cirka 1 miljon medarbetare. Följande förhandlingsorganisationer/förbund förhandlar och sluter avtal med motparten Sveriges Kommuner och Landsting:

AkademikerAlliansen
AkademikerAlliansen är en förhandlingsorganisation som består av följande Sacoförbund: Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, SRAT, Sveriges Farmaceuter, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Tjänstetandläkarna, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund. Totalt ingår 60 000 Sacomedlemmar i AkademikerAlliansen.
www.saco.se/akademikeralliansen

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR förhandlar för sina medlemmar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR: förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Förhandlingarna omfattar 28 000 medlemmar i Akademikerförbundet SSR.
www.akademssr.se

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund förhandlar själva för sina medlemmar inom denna sektor som ligger inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Förhandlingarna omfattar 25 000 medlemmar i Sveriges läkarförbund.
www.slf.se

Lärarnas Riksförbund
Sacoförbundet Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet inom TCO bildat ett samverkansråd som förhandlar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Förhandlingarna omfattar 50 000 medlemmar i Lärarnas Riksförbund.
www.lr.se

Fysioterapeuterna
Fysioterapeuterna förhandlar för sina medlemmar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR: förbundsområde Hälso- och sjukvård. Förhandlingarna omfattar 6 000 medlemmar.
www.fysioterapeuterna.se