Statlig sektor

För medlemmar med statlig anställning finns förhandlingsorganisationen Saco-S. I Saco-S ingår samtliga Sacoförbund med undantag av Officersförbundet och Reservofficerarna.

Tillsammans med motparten Arbetsgivarverket förhandlar Saco-S och sluter avtal för medlemmar inom statlig sektor. Avtalen rör bl.a. pension, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. 

Sammantaget företräder Saco-S knappt 90 000 akademiker. 

För mer information om Saco-S, besök www.saco-s.se. Där finns bl.a. avtal men även trycksaker och kontaktuppgifter till förtroendevalda vid myndigheterna.