Bokmärke

Bokmärke i papp med Sacologotyp.

Bokmärke i papp
40 x 140 mm