Paraply

Normalstort paraply. Stormsäkert, autouppfällning med gummerat handtag.