Riktlinjer för beställning av profilprodukter

Nu finns möjlighet för lokalt förtroendevalda att beställa Sacos profilprodukter. Här finns information om vem som får beställa, rutiner och begränsningar hur mycket man får beställa. Värdet som anges på profilprodukterna är vårat självkostnadspris, men ni betalar inget.

Publicerad: Fredag 23 mar 2018

Senast uppdaterad: Fredag 23 mar 2018

Syftet med att kunna beställa Sacos profilprodukter är att dessa i första hand ska användas av lokalt förtroendevalda vid rekrytering och marknadsföring samt som presenter vid exempelvis en gästföreläsning.

Målgrupp

Tillträde till tjänsten bör begränsas till fackligt förtroendevalda ordförande på lokal nivå eller annan ledamot i styrelsen. Det är dock endast möjligt för en person/arbetsplats att beställa.

Rutin för beställning

Den ordförande/styrelseledamot som är intresserade av att beställa profilprodukter ansöker om att få beställa via saco.se. I ansökan måste också framgå att det är ok för vederbörande att dennas uppgifter registreras och lagras (samtycke).

Begränsning

Det behöver finnas en begränsning i hur mycket profilprodukter en förening har möjlighet att beställa. Detta för att undvika att kostnaderna skenar iväg utan kontroll.

Vid ansökan om att få beställa behöver därför föreningens namn och storlek anges. Kopplat till beställaren fastställs därmed ett tak för hur stort belopp som kan beställas.

Följande modell visar exempel på utgångspunkt av beställningar för Sacoföreningar. Beloppet anger den totala beställningssumman under ett helår, dvs. från 1 januari till 31 december.

Antal medlemmar           Beställningsnivå
1-99   500 kr
100-399   1 000 kr
400-750   1 500 kr
750 och fler   2 kr * antal medlemmar


Värdet som anges på profilprodukterna är vårat självkostnadspris, men ni betalar inget.