Bli medlem i ett Sacoförbund

Broschyren ”Bli medlem i ett Sacoförbund” beskriver övergripande förmånerna och fördelarna med ett medlemskap i ett Sacoförbund.

Den beskriver också kortfattat det lokala fackliga arbetet och den svenska modellen samt visar vilka Sacoförbund man som akademiker kan välj att bli medlem i utifrån sin profession.

Beställning:

Behöver du stöd och rådgivning i karriären? Bli medlem i ett Sacoförbund.

Bli medlem idag