Din roll och ditt uppdrag – privat sektor

Handbok för dig som är förtroendevald i privat sektor.

Publicerad: Måndag 18 jan 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 12 jan 2023

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och oerhört viktig för för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.

Du har i uppdrag att ha kontakt med arbetsgivaren och återkoppla medlemmarnas åsikter och behov. Vi är övertygade att samverkan, dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt är framgångsrikt. Det skapar bra möjligheter för våra medlemmar att trivas och kunna påverka på arbetsplatsen och ha ett utvecklande arbetsliv.

Oavsett om du är nyvald eller erfaren förtroendevald är vår förhoppning att du ska hitta stöd i denna handbok. Här får du en beskrvning av Sacoförbundens värderingar, en överblick av ditt uppdrag och en vägledning i hur du kan agera. Handboken vänder sig till dig som är ledamot i en akademikerförening eller kontaktperson. Om du inte hittar det du söker i handboken kan du alltid få stöd och hjälp av förbundens kanslier. Tveka inte att höra av dig.