Ladda ner presentationer

För att kunna presentera Saco och Sacos organisation har två olika presentationer tagits fram. Tillsammans med tillhörande talarmanus är dessa möjliga för förtroendevalda att ladda ner och använda.

Publicerad: Onsdag 19 dec 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 28 mar 2019

Saco - en federation för Sveriges akademiker

Presentationen ger en överblick över Saco historia och organisation, vilka frågor som Saco prioriterar och driver, medlemssammansättning samt Sacos arbete internationellt.

Ladda ner presentation

Saco - a federation for Sweden's graduate professionals

This presentation gives an overview regard Saco's history and organisation. It also presents what issues that are of highest priority within the organisation and Saco' s work on an international level.

Ladda ner presentation

Det här är Saco

I presentationen ges en bild av Sacos organisation dvs. hur federationen, de enskilda Sacoförbunden, förhandlingsorganisationerna och de lokala föreningarna förhåller sig till varandra. En redogörelse lämnas även av vilka funktioner och ansvarsområden som delarna har samt hur dessa skiljer sig åt inom statlig, kommunal och privat sektor.

Ladda ner presentation