Facebookgrupp för förtroendevalda

Välkommen att gå med Sacos nätverk för lokalt fackligt förtroendevalda.

Publicerad: Fredag 24 aug 2018

Senast uppdaterad: Fredag 24 aug 2018

Som fackligt förtroendevald är det viktigt att ha tillgång till ett forum för informationsutbyte och dialog med andra fackligt aktiva. Sacos nätverk erbjuder förtroendevalda möjligheten att få diskutera fackliga frågor, utbyta erfarenheter, ta upp nyheter och sprida material i syfte att stärka förtroendevalda i deras uppdrag. Samtidigt erbjuder nätverket en möjlighet att skapa nya och utökade kontaktytor.

Genom att arbeta över förbundsgränser, sektorer och mellan arbetsplatser är det möjligt att stärka lokalt fackligt förtroendevalda och samtidigt utveckla samarbetet mellan aktiva över förbundsgränserna.

Sacos nätverk för förtroendevalda är tillgängligt för fackligt engagerade inom samtliga 22 Sacoförbund.

Ansvaret för nätverket ligger på administratörer vid Sacos kansli liksom hanteringen av ansökan om medlemskap.

Länk till gruppen