Ajournera

Att tillfälligt göra uppehåll i förhandlingar för till exempel enskilda överläggningar. Ett sådant uppehåll kan vara från några minuter till flera dagar eller veckor.