AkademikerAlliansen

Organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. Förhandlingar på central nivå drivs med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter om bl.a. kollektivavtal rörande löner, allmänna villkor och semester. Läs mer på AkademikerAlliansens webbsida.