Akademikerförening

Kallas den gemensamma lokalföreningen för Sacoförbunden inom främst privat sektor. Här kan medlemmar från flera förbund ingå.