Arbetsbrist

Begrepp inom arbetsrätten. Arbetsbrist kan innebära att arbetsgivaren saknar arbetsuppgifter att erbjuda vilket leder till uppsägningar. Det kan också vara en situation där ett företag vill minska kostnader eller förändra verksamheten med personalminskning som följd.  Arbetsbrist uppstår när företag tar bort befattningar i sin organisation. Arbetsgivaren ska utreda möjligheten till omplacering. I de fall där omplacering inte är möjlig, tillämpas turordningsreglerna i LAS.