Arbetsfred

Då ett avtal är undertecknat råder fredsplikt. Ingendera parten i avtalet får då varsla om eller utlösa konfliktåtgärder. Det råder arbetsfred.