Arbetsgivarorganisation

Organisation med syftet att tillvarata anslutna arbetsgivares intressen i förhållande till bland annat arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivarverket, Almega och Teknikföretagarna är exempel på arbetsgivarorganisationer inom olika arbetsmarknadssektorer.