Arbetsgivarverket

En medlemsorganisation för ca 250 statliga myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklas och samordnas den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket tecknar kollektivavtal för ca 250 000 anställda. Läs mer på Arbetsgivarverkets webbsida.