Arbetstagarnyckeln

Ett arbetsverktyg för bland annat förtroendevalda som ger information om hur arbetet inom Saco-S går till, vilka frågor som hanteras centralt eller lokalt samt vilka mandat den lokala arbetstagarorganisationen har. Där beskrivs också den service och det förhandlingsstöd som kontaktförbundet ger. Du hittar arbetstagarnyckeln här.