Årsarbetstid

Den antal arbetstimmar som enligt avtal ska utföras under ett år.