AVA/AVA-T

Affärsverksavtal. Centrala avtal som reglerar andra förmåner och villkor än lön för affärsverken och vissa andra arbetsgivare inom infrastrukturområdet. Bygger på att villkoren anpassas genom lokala avtal efter lokala förutsättningar och behov. AVA och AVA-T tecknas mellan Arbetsgivarverket och de tre centrala fackliga organisationerna på statens område, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Gällande affärsverksavtal hittar du här.