Avtal

Överenskommelse mellan två parter. Exempel på avtal är anställningsavtal och kollektivavtal.