Avtalskrav

Krav eller yrkanden som inför avtalsrörelsen överlämnas till motparten. Kraven kan röra exempelvis utformningen av löneavtalet eller enskilda förmåner.