Avtalsrörelse

Förberedelser inför och genomförande av förhandlingar samt slutande av kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Påbörjas innan föregående avtalsperiod löpt ut.