Avtalsturlista

Vid övertalighet kan arbetsgivaren göra avvikelser från turordningsreglerna, principen sist in först ut. Detta kallas avtalsturlista och kan upprättas i samverkan med fackförbunden.