BESTA

Står för "Befattningsgruppering för statistik" och är utvecklat av centrala parter inom det statliga avtalsområdet. BESTA används för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad och som indelningsgrund för den partsgemensamma lönestatistiken. Läs mer här.