Blockad

Stridsåtgärd som innebär att arbetstagarorganisationen stoppar vissa arbeten till exempel övertidsarbete. Blockad kan också läggas mot nyanställningar.