Bordläggning

Att uppskjuta behandlingen av ett ärende.