Central förhandling

Förhandling som förs mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation.