Centralt avtal

Kollektivavtal som slutits mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation och som gäller anställda inom avtalets tillämpningsområde.