Differentiering av löner

Olika arbetstagares löner är olika med utgångspunkt från bland annat resultat.