Dispositiv

Lagregel som inte är tvingande utan medger förändringar och kan ersättas genom centralt avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation.