Editionsplikt

Skyldighet att visa handlingar som åberopas i en förhandling, gäller både arbetsgivar- och arbetstagarpart.