Enskilda överenskommelser

Möjlighet inom det statliga avtalsområdet för arbetsgivaren att direkt med medarbetaren träffa överenskommelse om bland annat antalet semesterdagar, pensionsavsättning och arbetstid.