Förtroendearbetstid

Arbetstid som arbetstagaren enligt avtal själv får disponera.