Fredsplikt

Råder när kollektivavtal är undertecknat. Strejk och andra stridsåtgärder är då otillåtna.