Generell löneökning

I avtal överenskommen löneökning som utgår till alla, oavsett prestation.