Huvudavtal

Avtal mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko som reglerar spelreglerna vid förhandling, procedurfrågor kring konflikter, vem som är part centralt och lokalt osv.