Individgaranti för löneökning

I avtal garanterad minsta löneökning för en enskild arbetstagare som omfattas av avtalet.