Individuell lönesättning

Lön bestäms utifrån varje enskild medarbetares resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmål och leder till differentierade löner.