Kollektivavtal för löneökning

Kan skrivas in i kollektivavtal och innebär att alla medlemmar totalt sett ska få en garanterad lägsta löneökning.