Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan facklig organisation och arbetsgivare om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i LAS och kan tecknas såväl centralt som lokalt. Kollektivavtal reglerar bl.a. löner och övriga anställningsvillkor och kan förhandlas fram genom att många på en arbetsplats är medlemmar i fackliga organisationer.